Міжнародні проєкти кафедри УП

Співробітники кафедри управління проєктами приймають активну участь у реалізації міжнародних проєктів за участю іноземних закладів вищої освіти.

Опис

Провідна наукова спільнота, яка працює в галузі управління проектами, цифрової трансформації, технологій, інновацій та сталого розвитку (DAAD EuroPIM; EuroPIM presentation)

Партнери

Дортмундський університет прикладних наук та мистецтв (м. Дортмунд, Німеччина)

Каунаський технологічний університет

Католицькиq університет Льовена, Бельгія

Університет Басків Більбао, Іспанія

Норвезький університет природничих та технічних наук

Активності

 1. Літні та Зимові школи. В рамках програми проводяться міжнародні школи для студентів та аспірантів за різними напрямами, які пов’язані із управлінням проєктами, цифровізацією, інноваціями, застосуванням інформаційних технологій (https://go-study-europe.de/, https://cutt.ly/79sTiG6; https://cutt.ly/q9sTdF2; https://cutt.ly/V9sTgHB; http://surl.li/eneab) 
 1. Проведення міжнародних конференцій. В рамках програми проводяться міжнародні конференції для викладачів, науковців та студентів. Такі майданчики для обміну результатами наукових досліджень сприяють розвитку міжнародної активності, взаємодії на викладачів та студентів та обміну міжнародним досвідом (https://go-study-europe.de/; http://surl.li/enebq )
 2. Навчання у Дортмундському університеті прикладних наук та мистецтв. Це можливість отримати диплом Дортмундського університету прикладних наук та мистецтв за програмою управління проєктами чи цифрова трансформація на основі навчання на кафедрі управління проєктами Київського національного університету будівництва та архітектури (рівень магістратури) (http://surl.li/eneer, http://surl.li/lwswx).

Контактна особа. Д.т.н., проф. Олени Веренич, викладача кафедри управління проєктами (verenych.ov@knuba.edu.ua).

Кафедрою реалізовуються програми з обміну студентами ERASMUS K 171.

Такі програми реалізовуються в рамках співробітництва із Дортмундським університетом прикладних наук та мистецтв.

Основний напрямок обміну: управління проєктами та цифрова трансформація.

Участь можуть прийняти студенти (рівень магістра), які навчаються на кафедрі за спеціальностями:

 • 073 «Менеджмент. Управління проєктами»
 • 122 «Комп’ютерні науки. Управління проєктами»
 • 126 «Інформаційні системи і технології. Штучний інтелект. Когнітивні технології».

За додатковою інформацією звертайтесь до д.т.н., проф. Олени Веренич,  електронна пошта verenych.ov@knuba.edu.ua

Опис

Проект «Віртуальна (он-лайн) магістерська взаємодія з інтелектуальної обробки даних (ViMaCs)» (фази 1 та 2) має на меті побудувати віртуальну навчальну та лабораторну інфраструктуру для цифрового викладання та набору модулів у галузі «Інтелектуальна обробка даних» (Promo).

Фінансування

Проєкт реалізовується в рамках програми підтримки інтернаціоналізації українських університетів, у напрямку спільного формування цифрового майбутнього: Німецько-Українська взаємодія 2019-2021 та 2021 – 2023, за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD.

Партнери

Дортмундський університет прикладних наук та мистецтв (ДУПНМ) (м. Дортмунд, Німеччина) (https://www.fh-dortmund.de/en/)

Національний університет «Запорізька політехніка» (НУЗП) (м. Запоріжжя, Україна)

Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ) (м. Тернопіль, Україна)

Національний університет «Львівська політехніка» (НУЛП) (м. Львів, Україна)

Керівники:

Проф. Карстен ВУЛЬФ – проєктний менеджер, ДУПНМ (фаза 1), загальне керівництво;

Проф. Штефан РЕККЕР – проєктний менеджер, ДУПНМ (фаза 2), загальне керівництво;

Проф. Сергій БУШУЄВ – проєктний менеджер від КНУБА (фази 1 та 2);

Проф. Галина ТАБУНЩИК – проєктний менеджер від НУЗП (фаза 1 та 2);

Проф. Анатолій САЧЕНКО – проєктний менеджер від ЗУНУ (фаза 1 та 2);

Проф. Наталя ШАХОВСЬКА – проєктний менеджер від НУЛП (фаза 2).

Проєктна команда від КНУБА:

Проф. Сергій БУШУЄВ – керівник проєкту від КНУБА, розробник навчального модуля, викладач;

Проф. Олена ВЕРЕНИЧ – керівник проєкту на університетському рівні, розробник навчального модуля, викладач;

Проф. Наталя ЄГОРЧЕНКОВА – розробник навчального модуля, викладач;

Проф. Денис БУШУЄВ – розробник навчального модуля, викладач;

Доц. Олена ШАРОВАРА – розробник навчального модуля, викладач.

Активності

 1. Розробка навчальних модулів.

Усі навчальні модулі розробляються як дистанційні курси та упроваджуються у навчальний процес ЗВО-розробника, проте можуть використовуватись у навчальному процесі будь-якого ЗВО, учасника проєкту.

Щодо КНУБА, навчальний модуль упроваджений як вибіркові дисципліни (різні за обсягом, наповненням, мовою викладання та кредитами ЄКТС) у освітньо-професійну програму «Управління проєктами» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна та заочна форми здобуття освіти): «Бізнес-аналіз» – 3 ЄКТС (укр.мова) та «Бізнес-аналіз та прийняття рішень» – 6 ЄКТС (англ.мова).

 1. Літні та Зимові школи. Пілотування (апробація навчальних матеріалів навчальних модулів) здійснюється як під час навчального процесу ЗВО-розробників так і в рамках міжнародних шкіл для студентів, як окремий освітній напрямок «Передові перспективи в області науки про дані» (http://surl.li/izrqb; http://surl.li/izrqs; http://surl.li/izrpb; http://surl.li/izrpt; http://surl.li/izrqz; http://surl.li/izrro; http://surl.li/izrrv; http://surl.li/mdmob). У школах приймають участь студенти ЗВО-учасників проєкту, навчальний матеріал викладають його розробники від відповідного ЗВО, практичні кейси пропонують провідні компанії у сфері інформаційних технологій. Мова навчання та викладання під час міжнародних шкіл – англійська.
 2. Придбання обладнання. В рамках проєкту було профінансовано придбання серверу (http://surl.li/izrsf), комп’ютерної техніки та жорстких дисків для серверу (http://surl.li/mdmpe) для забезпечення навчального дистанційного процесу з використанням розроблених навчальних модулів. Придбане обладнання знаходиться у навчальних аудиторіях № 127 та 144 та у серверній університету. 

Результати упровадження проєкту були представлені на міжнародних конференціях та опубліковані у відкритих джерелах:

 1. S.Bushuyev, C.Wolff, S.Recker, O. Verenych Agile-Oriented Management Educational Projects on the Base of the Global Trends // Proceedings of the 2nd International Workshop IT Project Management (ITPM 2021), pp. 401 – 410, ISSN 1613-0073, 
 2. C.Wolff, S.Bushuyev, S.Recker, O. Verenych, G. Tabunshchyk, A.Badasian International Educational Project: eLearning Results Assessment (Case Study) // CSIT, 2021 16th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Electronic ISSN: 2766-3639, DOI: 10.1109/CSIT52700.2021.9648734)
 3. 3. Sergiy Bushuyev, Natalia Bushuyeva, Victoria Bushuieva, Denis Bushuiev SMART Intelligence Models for Managing Innovation Projects // Computational Linguistics and Intelligent Systems Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022), Volume I: Main Conference Gliwice, Poland, May 12-13, 2022.pp. 1463-1474 (SCOPUS) (https://ceur-ws.org/Vol-3171/paper102.pdf) 

За додатковою інформацією звертайтесь до д.т.н., проф. Олени Веренич, викладача кафедри управління проєктами (verenych.ov@knuba.edu.ua).

 • Опис

Розроблення нової форми співпраці між університетами та підприємствами в епоху цифрових технологій для покращення працевлаштування випускників; надання новітніх компетенції, що пов’язані з компетенціями необхідними для працевлаштування, для формування робочого простору майбутнього (Модель компетентності для роботи 4.0 та Модель зрілості цифрової трансформації); просування міжнародного та міждисциплінарного напрацювання навчального контенту для моделі компетентності для роботи 4.0.

Офіційний сайт проєкту

Фінансування

Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE).

Партнери

Дортмундський університет прикладних наук та мистецтв (ДУПНМ) (м. Дортмунд, Німеччина)

Католицький університет Льовена (КУЛ) (м. Льовен, Бельгія)

Університет Басків (УБ) (м. Більбао, Іспанія)

Національний університет «Запорізька політехніка» (НУЗП) (м. Запоріжжя, Україна)

Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ) (м. Тернопіль, Україна)

Академія Державного Податкового комітету Азербайджану (АДПК) (м Баку, Азербайджан)

Азербайджанський Державний Університет Нафти та Промисловості (АДУНП) (м. Баку, Азербайджан)

Азербайджанський Університет Архітектури та Будівництва (АУАБ) (м. Баку, Азербайджан)

Координатор проєкту:

Проф. Галина Табунщик, НУЗП.

Проєктна команда від кафедри:

Проф. Сергій БУШУЄВ;

Проф. Олена ВЕРЕНИЧ;

Проф. Наталія БУШУЄВА;

Проф. Денис БУШУЄВ;

Доц. Олена ШАРОВАРА;

Проф. Наталя ЄГОРЧЕНКОВА;

Доц. Євгенія БОЙКО;

Доц. Іван ОБЕРЕМОК;

Доц. Олександр ВОЙТЕНКО;

Доц. Надія РУСАН;

Завідувачка лабораторії дистанційного навчання, Алла НАЙДЬОН.

Цілі проекту:

 • Розробка портфоліо з 9 eLearning модулів та відкритих освітніх ресурсів відповідно до моделі компетентності для Роботи 4.0;
 • Реалізація підходу ко-продукції наукових та професійних експертів у 9 віртуальних відкритих спільнотах практик;
 • Розробка системи сертифікації з професійними стандартами для підвищення відповідності та прийняття промисловістю (підприємствами);
 • Навчати викладачів і тренерів компаній та об’єднання їх у відкриті спільноти практиків;
 • Оновлення навчальні плани 8 магістерських програм;
 • Співпраця магістерських програм у віртуальній, транскордонній магістерській школі з обміном та подвійними дипломами.

Результати проєкту:

 • eLearning модулі та освітні ресурси;
 • Аналіз даних для роботи (відповідальний за розробку НУЗП);
 • Управління охороною здоров’я в цифрову еру (відповідальний за розробку ДУПНМ);
 • Індустрія 4.0 (відповідальний за розробку КУЛ);
 • Розподілені команди (відповідальний за розробку КНУБА);
 • Робота 4.0 (відповідальний за розробку ЗУНУ);
 • Безпечні робочі місця (відповідальний за розробку АУАБ);
 • Управління цифровими змінами (відповідальний за розробку АДУНП);
 • Життєвий цикл та стійке управління (відповідальний за розробку УБ);
 • Розробка екосистем цифрового бізнесу (відповідальний за розробку АУАБ).
 • Цифровий портал WORK4CE;
 • Модулі та семінари навчання для тренерів (Train-the-Trainer);
 • Відкриті спільноти практиків з постійним спільним виробництвом, випуск контенту;
 • Віртуальна школа магістра з пакетами спеціалізацій;
 • Оновлення освітніх програм і подвійні дипломи;
 • Пакети професійної та виконавчої освіти;
 • Лабораторії цифрового ко-продукції.

Отримані результати

 1. Навчання системі Confluence для партнерів проєкту (06.05.2021). Навчання було проведено онлайн. Метою навчання було ознайомити членів проєктних команд партнерів проєкту як працювати із системою Confluence.
 2. Навчання тренерів
  1. 15-19 листопада 2021 року, Дортмунд, Німеччина. Метою навчання було отримати знання та навички застосовування гнучких методологій для розробки навчальних модулів в рамках проєкту, навчитися обирати стратегію управління діяльністю в рамках проєкту на основі застосування Agile-технологій та організовувати взаємодію як між партнерами та і в рамках команди на основі застосування цифрових технологій.
  2. 7-11 березня 2022 року, Більбао, Іспанія. Метою було обговорення та погодження найкращих дидактичних концепцій, які будуть використовуватись в рамках проєкту під час розробки навчальних модулів; обговорення підходів щодо якості у проєкті; обговорення керівництва з управління проєктом. Навчання відбувалось у гібридному форматі.
  3. 27-31 березня 2023 року, Льовен, Бельгія. Метою було презентація розроблених навчальних матеріалів за навчальними модулями та обговорення керівництва з управління проєктом (http://surl.li/iwlaj; https://www.knuba.edu.ua/robocha-narada-za-proyektom-work4ce/).  
 3. Пілотне навчання
  1. 27-28 жовтня 2022 року, Баку, Азербайджан. Пілотне навчання за навчальними модулями, що розробляються в рамках проєкту проводилось для студентів та викладачів ЗВО-партнерів проєкту з Азербайджану. Із лекцією на тему «Конструктивна комунікація у бізнесі» із навчального модуля «Розподілені команди», за розробку якого у проєкті відповідає КНУБА, для студентів Азербайджанського університету архітектури і будівництва (27 жовтня 2022) та для студентів та викладачів Азербайджанської академії державного митного комітету (28 жовтня 2022) виступила д.т.н., професор кафедри управління проєктами Олена Веренич. 
  2. 04-08 вересня 2023 року, Дортмунд, Німеччина. Пілотне навчання за навчальними модулями, що розробляються в рамках проєкту. До навчання були залучені здобувачі вищої освіти та аспіранти з ЗВО-партнерів проєкту: КНУБА, ЗУНУ, НУЗП, АДПК, АДУНП, АУАБ. Від КНУБА з лекціями виступили наступні викладачі зав.каф., проф. Сергій БУШУЄВ на тему ««Управління інноваційними проєктами та програмами» із навчального модуля «Розподілені команди», за розробку якого у проєкті відповідає КНУБА, проф. Олена ВЕРЕНИЧ на тему ««Наймання працівників у розподілені команди та/або психологічні аспекти» із навчального модуля «Розподілені команди» та доц. Євгенія БОЙКО на тему «Циркулярна економіка та життєвий цикл продукту: контекстуалізація та концепція» з навчального модуля «Життєвий цикл та стійке управління», членом команди розробника якого є пані Бойко. Від здобувачів освіти у навчанні прийняли участь студенти та аспіранти: Маріанна ПОЛЯНСЬКА та Ілля КАНГІН, магістри 2-го року навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління проєктами»; Поліна РЕПКА, аспірантка 2-го року навчання, Юлія ДЯЧЕНКО та Катерина ШКАРУПИЛО, аспірантки 1-го року навчання (http://surl.li/mdmxh).
  3. Для навчального модуля «Розподілені команди» (упроваджується у ОП «Управління проєктами», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», магістерський рівень, як вибіркова компонента) 2021/2022 навч.рік 2022/2023 навч.рік.
  4. Для навчального модуля «Життєвий цикл та стійке управління (упроваджується у ОП «Управління проєктами», спеціальності 073 «Менеджмент», магістерський рівень, як вибіркова компонента під назвою «Управління сталим розвитком») 2022/2023 навч.рік. 
  5. Для навчального модуля «Розробка екосистем цифрового бізнесу» (упроваджується у ОП «Управління проєктами», спеціальності 073 «Менеджмент» та спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», магістерський рівень, як вибіркова компонента під назвою «Цифрові бізнес-екосистеми») 2022/2023 навч.рік. 

Загалом протягом 2021 – 2023 рр. Розроблені в рамках проєкту навчальні модулі прослухали та надали свої зауваження/побажання щодо покращення 59 здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчались/навчаються на кафедрі за спеціальностями 073 «Менеджмент», ОПП «Управління проектами» та 122 «Комп’ютерні науки», ОПП «Управління проектами».

  1. Оновлення матеріально-технічної бази. За рахунок коштів проєкту здійснено закупівлю та постачання комп’ютерної техніки для оновлення матеріально-технічної бази ЗВО-партнерів для створення лабораторій цифрової ко-продукції (http://surl.li/evxji, http://surl.li/izrbc; http://surl.li/izrcw;http://surl.li/mdnfk).
  2. Розроблені специфікації eLearning модулів.
   1. Короткий опис усіх модулів
    1. Детальний опис навчального модуля «Розподілені команди». Розробка специфікації була підтверджена результатами опитування фахівців.
   2. Оновлення освітніх програм. Розроблені навчальні модулі упроваджуються у освітні програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які упроваджує кафедра управління проєктами за різними спеціальностями, в якості вибіркових освітніх компонентів.

Відкриті спільноти практиків. Проведення семінару з учасниками проєкту щодо проблем, з якими стикаються під час упровадження, обмін досвідом щодо застосування передових практик, обмін досвідом щодо кращих практик роботи у співтовариствах, виклики, які заважають успішно працювати, та виокремлення позитивних результати організації роботи щодо упровадження проєкту. Семінар відбувся 10 травня 2022 року в режимі он-лайн.

Розповсюдження результатів проєкту. Результати упровадження проєкту представляються на міжнародних конференціях та публікуються у відкритих джерелах: 

 1. Carsten Wolff, Galyna Tabunshchyk, Peter Arras, Jose Ramon Otegi, Sergey Bushuyev, Olena Verenych, Anatoly Sachenko, Christian Reimann, Bassam Hussein, Elena Vitkauskaite, Ekaterina Mikhaylova, Areej Aldaghamin, Anna Badasian, Olha Mikhieieva, Nargiza Mikhridinova, Natalya Myronova, Jasmin Hemmer & Thorsten Ruben Cross-Border Projects in Digital Education Ecosystems // Mobility for Smart Cities and Regional Development – Challenges for Higher Education. ICL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 389, pp. 382-394 (SCOPUS) 
 1. Sergiy Bushuyev, Natalia Bushuyeva, Victoria Bushuieva, Denis Bushuiev SMART Intelligence Models for Managing Innovation Projects // Computational Linguistics and Intelligent Systems Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022), Volume I: Main Conference Gliwice, Poland, May 12-13, 2022.pp. 1463-1474 (SCOPUS) Для навчального модуля «Розподілені команди» (упроваджується у ОП «Управління проєктами», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», магістерський рівень, як вибіркова компонента)

   

Опис

Метою Віртуальної школи магістра EuroPIM України (EU-ViMUk) є підтримання викладання магістерських програм в Україні в зимовому семестрі та відповідна підтримка українських викладачів цифровою інфраструктурою та навчальними матеріалами.

Фінансування

Проєкт реалізовується в рамках програми «Україна цифрова: забезпечення успішності навчання під час кризи (2022)» за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD.

Партнери

Дортмундський університет прикладних наук та мистецтв (ДУПНМ) (м. Дортмунд, Німеччина)

Національний університет «Запорізька політехніка» (НУЗП) (м. Запоріжжя, Україна)

Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ) (м. Тернопіль, Україна)

Національний університет «Львівська політехніка» (НУЛП) (м. Львів, Україна)

Керівник:

Проф. Карстен ВУЛЬФ – проєктний менеджер, ДУПНМ.

Проєктна команда від КНУБА:

Проф. Сергій БУШУЄВ;

Проф. Наталія БУШУЄВА

Проф. Олена ВЕРЕНИЧ;

Проф. Денис БУШУЄВ.

Проф. Наталія ЄГОРЧЕНКОВА

Доц. Оленсандр ВОЙТЕНКО

Доц. Євгенія БОЙКО

Олена ШАРОВАРА

Активності

1. Створення онлайн курсів для забезпечення процесу навчання українських студентів у зимовому семестрі 2022 – 2023 навч.року. Військові дії на території України створили умови, коли процес навчання в аудиторіях суттєво ускладнився через військові дії та від’їзд частини викладачів та студентів за межи держави. Для забезпечення процесу навчання ДУПНМ надав можливість українським партнерам використовувати свій цифровий навчальний простір. В рамках проєкту навчальні матеріали оновлено для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», ОПП «Управління проєктами»:

a. ОК1 «Управління ІТ проєктами. Гнучкі методології»;

b. ОК2 «Математичні моделі та методи в управлінні ІТ проєктами»

c. ОК4 «Управління інноваціями в ІТ-проєктах та цифрова трансформація»;

d. ОК7 «Управління інноваціями в ІТ-проєктах та цифрова трансформація».

2. Тренінги для українських викладачів. Організовано навчання для викладачів щодо підвищення кваліфікації за напрямами:

Дистанційне навчання проводив Norwich Institute for Language Education (NILE) (https://www.nile-elt.com/). Термін навчання 16 січня – 26 квітня 2023 року. За результатами навчання д.т.н., проф. Олена Веренич та к.т.н. Марина КУЦЕНКО отримали сертифікати про успішне опанування курсу. 

 • «Навчальний дизайн та онлайн дидактика». Навчання відбувається в онлайн режимі на платформі edX MicroMasters®. Термін навчання 30 травня – 31 грудня 2023 року. 

Стипендії для студентів та аспірантів. В рамках проєкту 2 студента денної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління проектами» другого (магістерського) рівня вищої освіти отримали стипендії для участі у навчальному процесі за проєктом, що надавали можливість перебувати у ДУПНМ протягом вересня 2022 – грудня 2023 року. 1 аспірантка 2-го року навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» отримала стипендію для проведення наукових досліджень у ДУПНМ. Крім того, персональні стипендії, без права знаходження у ДУПНМ, отримали 7 студентів денної форми навчання, які навчались за спеціальностями 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління проектами» та 122 «Комп’ютерні науки» освітня програма «Управління проектами» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

+ Міжнародний проєкт «DAAD Uk4DigiTrans Project» (01.01.2023 – 31.12.2024) 

Опис  

Проект Uk4DigiTrans має на меті надати студентам з України можливості міжнародної мобільності до Дортмундського університету прикладних наук та мистецтв (м. Дортмунд, Німеччина) на навчання в рамках магістерських програм та проведення наукових досліджень. 

Фінансування 

Проєкт реалізовується в рамках програми підтримки України німецькою службою академічних обмінів DAAD. 

Партнери 

Дортмундський університет прикладних наук та мистецтв (ДУПНМ) (м. Дортмунд, Німеччина) 

Національний університет «Запорізька політехніка» (НУЗП) (м. Запоріжжя, Україна) 

Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ) (м. Тернопіль, Україна) 

Керівники: 

Проф. Карстен ВУЛЬФ – проєктний менеджер, ДУПНМ; 

Активності 

Стипендії для студентів та аспірантів. В рамках проєкту заплановані міжнародні мобільності магістрів та аспірантів до Дортмундського університету прикладних наук та мистецтв (м. Дортмунд, Німеччина) на терміни від 1 семестру до 1 року: 1 студент денної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології» освітня програма «Інформаційні системи і технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти отримав стипендію для участі у навчальному процесі за проєктом за магістерською програмою «Вбудовані інженерні системи» (Embedded Systems of Engineering (ESE)), 1 аспірант за спеціальністю 073 «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти отримали стипендію для наукового дослідження в рамках проєкту.

За додатковою інформацією звертайтесь до д.т.н., проф. Олени Веренич, викладача кафедри управління проєктами. 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram