Минулорічні силабуси

ОК2(ОПП2017) Українська мова (за професійним спрямуванням) 2018-2019

ОК3(ОПП2017) Юридична деонтологія 2018-2019

ОК4(ОПП2017) Історія держави і права України 2018-2019

ОК5(ОПП2017) Організація будівельної діяльності 2018-2019

ОК6(ОПП2017) Сучасні інформаційні технології 2018-2019

ОК7(ОПП2017) Економічна теорія 2018-2019

ОК8(ОПП2017) Конституційне право України 2018-2019

ОК9(ОПП2017) Латинська мова 2018-2019

ОК10(ОПП2017) Історія держави і права зарубіжних країн 2018-2019

ОК11(ОПП2017) Теорія держави і права 2018-2019

ОК12(ОПП2017) Основи римського права 2018-2019

ОК13(ОПП2017) Фізичне виховання 2018-2020

ОК14(ОПП2017) Філософія права 2019-2020

ОК15(ОПП2017) Кримінальне право 2019-2020

ОК16(ОПП2017) Цивільне право 2019-2021

ОК17(ОПП2017) Адміністративне право 2019-2020

ОК18(ОПП2017) Сімейне право 2019-2020

ОК19(ОПП2017) Охорона праці та безпека життєдіяльності 2019-2020

ОК20(ОПП2019) Адміністративний процес 2020-2021

ОК21(ОПП2017) Адміністративний процес 2019-2020

ОК22(ОПП2017) Планування та забудова міст 2019-2020

ОК23(ОПП2017) Фінансове право 2020-2021

ОК24(ОПП2017) Господарське право 2020-2021

ОК25(ОПП2017) Міжнародне публічне право 2020-21

ОК26(ОПП2017) Трудове право 2020-2021

ОК27(ОПП2017) Цивільний процес 2020-2021

ОК28(ОПП2017) Господарський процес 2020-2021

ОК32(ОПП2017) Ознайомча практика 2019-2020

ОК33(ОПП2017) Виробнича практика 1 2020-2021

ОК1(ОПП2021) Ділова іноземна мова 2021-2022

ОК2(ОПП2019) Фахова іноземна мова (англійська) 2020-2023

ОК2(ОПП2020) Фахова іноземна мова (англійська) 2021-2024

ОК3(ОПП2021) Основи академічного письма 2021-2022

ОК4(ОПП2021) Історія держави і права України 2021-2022

ОК5(ОПП2021) Історія держави і права зарубіжних країн 2021-2022

ОК6(ОПП2021) Конституційне право України 2021-2022

ОК7(ОПП2021) Теорія держави і права 2021-22

ОК8 (ОПП2021) Судові та правоохоронні органи України 2021-2022 (1 курс)

ОК30(ОПП2017) Судові та правоохоронні органи 2021-2022 (4 курс)

ОК23 (ОПП2019) Судові та правоохоронні органи України 2021-2022 (3 курс)

ОК9(ОПП2021) Основи римського права 2021-2022

ОК10(ОПП2021) Історія філософії та філософської думки 2021-2022

ОК11(ОПП2021) Фізичне виховання 2021-2022

ОК12(ОПП2021) Сучасні інформаційні технології 2021-2022

ОК14(ОПП2020), ОК19(ОПП2019), Цивільне право 2021-2022

ОК15(ОПП2020) Кримінальне право 2021-2022

ОК16(ОПП2020) Адміністративне право 2021-2022

ОК17(ОПП2020) Адміністративний процес 2021-2022

ОК18(ОПП2020) ОК21(ОПП2019) Господарське право 2021-2022

ОК22(ОПП2019) Міжнародне публічне право 2021-2022

ОК24(ОПП2019) Трудове право 2021-2022

ОК25(ОПП2019) Господарський процес 2021-2022

ОК26(ОПП2019) Фінансове право 2021-2022

ОК29(ОПП2017) Міжнародне приватне право 2021-2022

ОК31(ОПП2017) Міжнародний захист прав людини 2021-2022

ОК29(ОПП2020) Ознайомча практика 2021-2022

ОК32(ОПП2019) Виробнича практика 1 2021-2022

ОК34(ОПП2017) Виробнича практика 2 2021-2022

ОК35(ОПП2017) Атестаційний екзамен 2022

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram