Викладачі_сертифікати, стажування

Склад груп забезпечення спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті:

Декан факультету Геоінформаційних систем і управління територіями, кандидат технічних наук, доцент кафедри геоінформатики та фотограмметрії.
Закінчила Київський топографічний технікум в 1999 р. за спеціальністю «Аерофотогеодезія», а у 2004 – Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Геодезія».
Внесена до книги пошани університету
Працює в КНУБА з 2004 року.
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Петраковська Ольга Сергіївна

Доктор технічних наук, професор

Заступник декана факультету геоінформаційних систем та управління територіями,  

Завідувач кафедри Землеустрою і кадастру

Голова підкомісія 193 «Геодезія і землеустрій», НМК МОН, галузь знань «Архітектура та
будівництво»,  

Експерт національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,  

Гарант  освітньої програми «землеустрій і кадастр» за освітнім рівнем «магістр», 

Член редколегії науково-технічного збірника «Інженерна геодезія»

Національний куратор міжнародних проектів, які впроваджуються на кафедрі, 

Член Міжнародної європейської академії розвитку земельних ресурсів (European Academy Land Development), 

«Відмінник освіти України»

Scopus Author ID 57208029712

ORCID 0000-0002-9437-9730

Web of Science AAC-8135-2019

Google Академія

Каб. №424, Освіти 4, тел. +380442415540

е-mail: petrakovska.os@knuba.edu.ua

Деталі 

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, сертифікований інженер-геодезист, Голова технічного комітету ТК-103 з стандартизації географічної інформації / геоматики, Головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту геодезії і картографії Держгеокадастру, віце-президент Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії.
”Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут в 1973 році, кафедра інженерної геодезії.
Автор 9 монографій (в співавторстві) та понад 200 науково-методичних праць.

Детальніше…

Професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1969 році, кафедра обчислювальної техніки.
Автор 6 монографій, 1 підручника, 4 навчальних посібників (у співавторстві) та понад 280 науково-методичних праць.

Детальніше…

Шульц Роман Володимирович

професор, доктор технічних наук

Scopus Author ID 57190371980

ORCID 0000-0003-2581-517X

Web of Science N-5724-2017

Google Академія

кімн. 331 тел. 243-26-71
shults.rv@knuba.edu.ua

Детальніше….

Лізунова Аліна Петрівна 

Кандидат технічних наук, доцент

Член Міжнародної наукової асоціації з питань планування, права і прав власності (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights)

Scopus Author ID 57205077277

ORCID 0000-0003-1571-4463

Web of Science AAC-2839-2019

Google Академія

Каб. №428, Освіти 4, тел. +380442415540

е-mail: lizunova.ap@knuba.edu.ua

Деталі

Михальова Марія Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Гарант  освітньої програми «землеустрій і кадастр» за освітнім рівнем «бакалавр»
Нагороджена Почесною грамотою Київського національного університету будівництва і архітектури, 2017 рік, Подякою Міністерства освіти і науки України, 2020 рік.
Рівень володіння англійською мовою – B2 (підтверджений міжнародним сертифікатом British Council)

Google Академія

Каб. №428, Освіти 4, тел. +380442415540

е-mail: mykhalova.myu@knuba.edu.ua

Деталі

ЛАЗОРЕНКО-ГЕВЕЛЬ Надія Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії (з 2017 р.).
Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури в 2009 р. за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології».
Працює в КНУБА з 2013 року.
Автор 42 наукових та навчально-методичних праць.

  https://orcid.org/0000-0002-1572-4947  
  Scopus Author ID: 57200091943
  https://publons.com/researcher/AAA-8145-2020/
  lazorenko-gevel.niu@knuba.edu.uanadiialg@gmail.com
 (044)244-96-89  внутр. 2-89, кімната 239 (3)

Детальніше…

Дем’яненко Роман Анатолійович

завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук,  кімн. 204 (ІІІ корпус) (тел. )

ORCID 0000-0002-5405-3840

Web of Science ABB-4048-2020

Google Академія

  demianenko.ra@knuba.edu.ua

 (044)249-72-51, кімната 204 (3)

Детальніше….

 

 

Самойленко Олександр Миколайович

директор науково-виробничого інституту геометричних, механічних і віброакустичних вимірювань

професор кафедри інженерної геодезії Київського Національного університету будівництва і архітектури

samoilenko.om@knuba.edu.ua

ORCID: 0000-0002-9426-8707

Детальніше…

Анненков Андрій Олександрович

доцент, доктор технічних наук,
кімн. 208 тел. 241-55-24

Scopus Author ID 57190021687

ORCID 0000-0002-3618-5399

Web of Science AAF-2662-2020

Google Академія

Детальніше….

Медведський Юрій Вікторович
кандидат технічних наук, доцент

ORCID 0000-0003-0342-7088

Web of Science AAV-9149-2020

Google Академія

кімн. 208 тел. 241-55-24
medvedskyi.iuv@knuba.edu.ua

Детальніше…

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram