Магістри. Кафедра водопостачання та водовідведення.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНа ПРОГРАМа

“Водопостачання та водовідведення”

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: другий (магістр)

ОСВІТНЬО-наукова ПРОГРАМА

“Водопостачання та водовідведення”

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР)

ОСВІТНЬО-наукова ПРОГРАМА

«Будівельно-архітектурне інформаційне моделювання, процесний менеджмент (BIM)»

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 194

освітньо-професійна програма
за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
галузі знань 19. Архітектура та будівництво
рівень вищої освіти: другий (магістр)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram