Нормативні освітні компоненти для PHD

ОК.01 Іноземна мова

Шестопалова Ірина Олександрівна

Кафедра мовної підготовки і комунікації

Завідувач кафедри

Кандидат педагогічних наук

✉️ shestopalova.io@knuba.edu.ua

🔎 Кадрові вимоги

🔎 Довідка про міжнародні проекти

👨‍🎓 Google Академія

ОК.02 Історія філософії та філософської думки

Чорноморденко Іван Васильович

Кафедра філософії

Завідувач кафедри

Доктор філософських наук, професор

✉️ chornomordenko.iv@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

ОК.03 Академічна доброчесність та академічне письмо

ОК.04 Організація наукової діяльністю та інформаційні технології

Назаренко Іван Іванович

Кафедра машин і обладнання технологічних процесів

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор

✉️ nazarenko.ii@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

Терентьєв Олександр Олександрович

Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Професор кафедри

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Академії будівництва України

✉️ terentiev.oo@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

🔎 Докладнішне…

ОК.05 Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність

Петраковська Ольга Сергіївна

Кафедра землеустрою і кадастру

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор

✉️ petrakovska.os@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

ОК.06 Методика викладання у вищій школі

Красильник Юрій Семенович

Кафедра професійної освіти

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

✉️ krasulnyk.yus@knuba.edu.ua

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

🔎 Докладнішне…

Руденко Микола Васильович

Кафедра професійної освіти

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

✉️ rudenko.mv@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

🔎 Докладнішне…

ОК.07.01 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Куліков Петро Мусійович

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Ректор КНУБА

Доктор економічних наук, професор

✉️ kulikov.pm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Бєлєнкова Ольга Юріївна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Сорокіна Леся Вікторівна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладнішне…

Запєчна Юлія Олександрівна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ zapiechna.iuo@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ОК.07.02.1 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Стеценко Сергій Павлович

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України

✉️ stetsenko.sp@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Лисиця Надія Василівна

Доцент кафедри

К.е.н.

✉️ bolila.nv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Цифра Тетяна Юріївна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ОК.07.02.2 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Рижакова Галина Михайлівна

Кафедра менеджменту в будівництві

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор

✉️ ryzhakova.gm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Чуприна Юрій Анатолійович

Кафедра менеджменту в будівництві

Професор кафедри

Доктор економічних наук, доцент

✉️ chupryna.iua@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Івахненко Ірина Сергіївна

Кафедра менеджменту в будівництві

Доктор економічних наук, доцент

✉️ ivakhnenko.is@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

ОК.07.02.3 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Климчук Марина Миколаївна

Кафедра організації та управління будівництвом

Доцент кафедри

К.т.н., доцент

✉️ klymchuk.mm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Титок Вікторія Вікторівна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

✉️ tytok.vv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Шпакова Ганна Валентинівна

Кафедра будівельних технолоній

Професор кафедри

Кандидат технічних наук, доктор економічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України

✉️ shpakova.gv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

🔎 Докладнішне…

ОК.07.02.4 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Лич Володимир Миколайович

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор

✉️ lych.vm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Згалат-Лозинська Любов Олександрівна

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

✉️ zghalat-lozynska.lo@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Зінченко Мирослава Михайлівна

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

✉️ zinchenko.mm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ОК.08 Педагогічна практика

Стеценко Сергій Павлович

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України

✉️ stetsenko.sp@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Бєлєнкова Ольга Юріївна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Сорокіна Леся Вікторівна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладнішне…

Лисиця Надія Василівна

Доцент кафедри

К.е.н.

✉️ bolila.nv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Титок Вікторія Вікторівна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

✉️ tytok.vv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Росинський Андрій Валерійович

Асистент

✉️ rosynskyi.av@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram