075 ОПП “Маркетинг” (бакалаврат)

ОПП “Маркетинг” 2023-2024 

Гарант – Марченко Світлана Миколаївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Група розробників:

Захарченко П.В., канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

Дименко Р.А., д-р екон. наук, професор, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Вотченікова О.В., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Офіційна інформація та документи КНУБА

ОК1 Вища та прикладна математика

ОК2 Історія української державності і культури

ОК3 Основи академічного письма

ОК4 Фізичне виховання

ОК5 Ділова іноземна мова

ОК 6 Правознавство

ОК7 Історія філософії та філософської думки

ОК 8 Фахова іноземна мова

ОК9 Політологія

ОК10 Сучасні інформаційні технології

ОК 11 Історія економіки та економічної думки

ОК12 Основи економічн теорії

ОК 13 Соціологія

ОК14 Вступ до спеціальності

ОК15 Психологія споживача

ОК16 Регіональна економіка

ОК 17 Основи маркетингу

ОК18 Основи підприємництва

ОК 19 Економіко-математичне модулювання

ОК20 Статистика

Ок21 Світовий ринок товарів та послуг

ОК22 Маркетинг

ОК23 Макроекономіка

ОК24 Мікроекономіка

ОК25 Навчальна практика

ОК26 Товарознавство

ОК27 Економіка підприємства

ОК 28 Маркетинг в галузях і сферах діяльності

ОК 29 Облік та аудит

ОК30 Менеджмент

ОК31 Соціально-відповідальний маркетинг

ОК 32 Виробнича практика

ОК 33 Маркетонгове ціноутворення

ОК34 Маркетингові дослідження

ОК 35 Маркетингова товарна політика

ОК 36 Маркетингові комунікації

ОК 37 Електронна комерція

ОК 38 Міжнародний маркетинг

ОК 39 Промисловий маркетинг в будівництві

ОК 40 Бізнес-аналітика

ОК 41 Планування маркетингової діяльності

ОК 42 Логістика

ОК 43 Атестаційний екзамен

 

Співпраця зі стейкхолдерами

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram