НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Назва освітньої компонентиСилабус освітньої компоненти
1Теорія організаціїСилабус Теорія організації
2Державне та регіональне управлінняСилабус Державне та регіональне управління
3МенеждментСилабус Менеджмент
4Інноваційний менеджментСилабус Інноваційний менеджмент
5Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктамиСилабус Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами
6Операційний менеджмент

Силабус Практикум з менеджменту операційної діяльності

Силабус Операційний менеджмент

7Адміністративний менеджментСилабус Адміністративний менеджмент
8СамоменеджментСилабус Самоменеджмент
9Вступ до фахуСилабус Вступ до фаху
10Теоретичні основи менеджменту в будівництвіТеоретичні основи менеджменту в будівництві
11Менеджмент організацій та публічне адмініструванняСилабус Менеджмент організації та публічне адміністрування
12Інвестиційний менеджментСилабус Інвестиційний менеджмент
13Корпоративне управління та управління змінамиСилабус Корпоративне управління та управління змінами
14Дисципліна спеціальної підготовки випускової кафедриСилабус Дисципліна спеціальної підготовки випускової кафедри

15

16

17

18

 

 

 

Регіональна економіка

Основи менеджменту і маркетингу

Проєктний аналіз

Теоретичні основи менеджменту в будівництві

 

 

Силабус Регіональна економіка

Силабус Основи менеджменту і маркетингу

Силабус Проєктний аналіз

Силабус Теоретичні основи менеджменту в будівництві

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Перелік дисциплін вільного вибору, які пропонуються кафедрою

МЕНЕДЖМЕНТУ У БУДІВНИЦТВІ

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Перелік дисциплін вільного вибору, які пропонуються кафедрою

МЕНЕДЖМЕНТУ В БУДІВНИЦТВІ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram