Акредитація – Кафедра Економіки Будівництва

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Гарант ОНП (PHD) спеціальність 051 Економіка

Загальні відомості про гаранта освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка», галузі знань: 05 «Соціальні і поведінкові науки», рівень вищої освіти: третій

Група забезпечення

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

1. Гойко Анатолій Францович к.е.н., професор

2. Гусарова Лариса Валентинівна к.е.н., доцент

3. Запєчна Юлія Олександрівна к.е.н., доцент

4. Цифра Тетяна Юріївна к.е.н., доцент

5. Титок Вікторія Вікторівна к.е.н., с.в.

6. Куліков Петро Мусійович ректор, д.е.н., професор

7. Лисиця Надія Василівна к.е.н., доцент

8. Бєлєнкова Ольга Юріївна д.е.н., професор

9. Стеценко Сергій Павлович д.е.н., професор

10. Сорокіна Леся Вікторівна, д.е.н., професор

Офіційні документи КНУБА

Відділ ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації:
Відділ докторантури та аспірантури:
Освітній сайт КНУБА:

Акредитація

https://www.knuba.edu.ua/accreditation/

https://www.facebook.com/knubaaccreditation

Відомості про самооцінювання ОНП 051 “Економіка”
Нормативні освітні компоненти для PHD

Протоколи засідань кафедри

Аспіранти

Профілі аспірантів

Випускники аспірантури при кафедрі економіки будівництва

Дотичність досліджень здобувачів  із напрямами досліджень керівників та науковими темами кафедр

 Реєстр аспірантів

Міжнародні конференції здобувачів:

Залучення аспірантів та їх наукових керівників до науково-дослідних тем/проєктів

Міжнародна діяльність

Співпраця зі стейкхолдерами

Наукова та професійна співпраця:

Угода про наукове консультування КНУБА – ТОВ «ЦЕНТР ЦІНОБУД»

Угода про наукове співробітництво КНУБА – ТОВ «Енерго Інжиніринг»

Угода про наукове співробітництво КНУБА – ТОВ « С Е В Е Н СІ АЙ»

Договір КНУБА-ДонНАБА

Договір КНУБА-ДУТ

Угода КНУБА-Київводоканал

Договір КНУБА-ЗінКо

Договір КНУБА-ДонНУ ім. В. Стуса

Меморандум про співробітництво КНУБА-Європейська асоціація програмної інженерії

Угода КНУБА – НВП “Будівельні технології”

Угода КНУБА – ДП НДІБВ

Fomalgaut Building University

Договір КНУБА – ІКІ Консалтинг

Договір КНУБА – Інститут гігєни та екології НМУ

Договір КНУБА – ПНВП Спектр

Меморандум КНУБА – Нац. еспертно-будівельний альянс України

Угода ІННО КНУБА – ННЦ Інститут аграрної економіки

Міжнародна співпраця

Угода КНУБА – Астана IT University

Agreement KNUCA-Astana IT University

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Сілезький технологічний університет Польща

Меморандум ІІНО КНУБА -Університет Ла Корун’ї

Генеральное соглашение ИННО КНУСА – НИЭИ МОКИ Республики Молдова

Генеральное соглашение ИННО КНУБА – ВШЛ в Ченстохове

Договір КНУБА- ЗТУ у Щеціні

Матеріально-технічне забезпечення

Забезпечення науковою та навчально-методичною літературою

Періодичні видання

Матеріально-технічне база для впровадження інноваційних методів освіти

Екскурсія по університету

Фото галерея:

https://photos.app.goo.gl/tBTnfxwdUcCHT2Pp7

https://photos.app.goo.gl/r8cPmqEJjSAAWb5i8

Результати опитування

Анкетування здобувачів вищої освіти і викладачів

Результати опитування здобувачів спеціальності 051 “Економіка” – травень 2021 р.

Результати опитування здобувачів спеціальності 051 “Економіка” – листопад  2020 р.

Сертифікати про стажування НПП

Сертифікати про стажування НПП

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram