НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ОУБ

Навчальна діяльність

 • Організація будівництва – ПЦБ, МБГ, ВВ, ЗіК
 • Організація будівельного виробництва – МОіА, ТБКВМ;
 • Організація виробництва – ЕП;
 • Організація інвестиційного процесу і будівельної діяльності – ЕК;
 • Основи наукових досліджень –ПЦБ;
 • Управління будівництвом – ПЦБ;
 • Основи системного аналізу – ПЦБ, МБГ;
 • Маркетинг – ЕП, МОіА, ТКД;
 • Управління проектною командою –ЕП;
 • Планування діяльності будівельного підприємства – МОіА;
 • Управління персоналом – МОіА;
 • Стратегічне управління – МОіА;
 • Управління якістю – МОіА;
 • Логістика – МОіА;
 • Контролінг – МОіА;
 • Конфліктологія і психологія управління – ЕП;
 • Теоретичні основи організації будівництва – МОіА;
 • ДЦП (дисципліни цільової підготовки) – ПЦБ;
 • Спецкурс випускової кафедри – ПЦБ.

Методична діяльність

Основні наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри: 

 • Розробка інноваційних методів організації будівельної діяльності, що відповідають сучасному технічному рівню будівельного виробництва
 • Застосування сучасних методів оцінки організаційно-управлінських факторів підвищення конкурентоспроможності будівельної організації;
 • Впровадження  інноваційних ресурсно-календарних моделей опису будівельних проектів в практику викладання навчальної дисципліни “Управління будівництвом”;
 • Оптимізація календарних планів зведення комплексу будівель і споруд;
 • Вдосконалення системи організації управління будівельними комплексами в ринкових умовах;
 • Вдосконалення моделі інноваційної активності внутрішнього середовища будівельної організації та корпоративної культури;
 • Розвиток методів аналізу зміни характеристик ринку житла в місті Києві в умовах кризи;
 • Інтеграція універсальної методології інжинірингу та базових організаційно-технологічних підходів до оновлення механізмів відбору девелопером основних виконавців будівельного проекту;
 • Проектування організаційних структур управління будівельними інвестиціями з урахуванням зовнішніх чинників;
 • Раціоналізація алгоритму оцінки впливу розміщення складської мережі на транспортні витрати будівельної організації;
 • Розробка алгоритму впровадження аутсорсингу в діяльності сучасного будівельного підприємства;
 • Управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики;
 • Застосування сучасних методик управління персоналом, конфліктології, психології управління до вирішення організаційних проблем галузі будівництва;
 • Впровадження сучасних методик управлінського обліку, логістики до вирішення організаційно-управлінських завдань будівельних підприємств;
 • Вдосконалення сучасних методів та методології управління якістю будівельної продукції;
 • Організаційно-економічні проблеми впровадження проблеми впровадження інноваційного потенціалу енергозбереження на підприємствах будівельної галузі.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram