НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ОУБ

КАТАЛОГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ – Київський національний університет будівництва i архітектури

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ – Київський національний університет будівництва i архітектури

 

Нормативна документація університету – Київський національний університет будівництва i архітектури

 

 

Навчальна діяльність кафедри організації та управління будівництвом

Навчальні дисципліни які викладають на кафедрі:

 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

 

Спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Організація та управління будівництвом

бакалавр

Організація та управління будівництвом

2

Спецкурс випускової кафедри

бакалавр

Спецкурс випускової кафедри

3

Виробнича практика

бакалавр

Виробнича практика

4

Використання BIM інструментарію при плануванні і організації будівництва

магістр

Використання BIM інструментарію при плануванні і організації будівництва

5

Управління якістю

магістр

Управління якістю

6

Інноваційні технології інженерного проєктування

магістр

Інноваційні технології інженерного проєктування

7

Спецкурс випускової кафедри

магістр

Спецкурс випускової кафедри

8

Аналіз та моделювання за темою магістерської роботи

магістр

Аналіз та моделювання за темою магістерської роботи

9

Дисципліна спеціальної підготовки випускової кафедри

магістр

Дисципліна спеціальної підготовки випускової кафедри

10

Експериментальне дослідження за темою магістерської роботи

магістр

Експериментальне дослідження за темою магістерської роботи

11

Теоретичне дослідження за темою магістерської роботи

магістр

Теоретичне дослідження за темою магістерської роботи

12

Переддипломна практика

магістр

Переддипломна практика

 

Спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Управління якістю

магістр

Управління якістю

 

Спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Організація будівництва

бакалавр

Організація будівництва

 

Спеціалізація «Міське будівництво та господарство»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Організація будівництва

бакалавр

Організація будівництва

 

Спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Організація будівництва

бакалавр

Організація будівництва

 

Спеціальність 051 «Економіка»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Організація виробництва

бакалавр

Організація виробництва

2

Управління персоналом

бакалавр

Управління персоналом

3

Маркетинг

бакалавр

Маркетинг

4

Планування кар’єри та професійний розвиток

бакалавр

Планування кар’єри та професійний розвиток

5

Управління якістю

магістр

Управління якістю

 

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація «Будівельне та містобудівне право»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Організація будівельної діяльності

бакалавр

Організація будівельної діяльності

 

Спеціальність 242 «Туризм»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Менеджмент та маркетинг в туризмі

бакалавр

Менеджмент та маркетинг в туризмі

2

Менеджмент в управлінні персоналом

бакалавр

Менеджмент в управлінні персоналом

 

Спеціальність 101 «Екологія»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Організація інвестиційного процесу та будівельна діяльність

магістр

Організація інвестиційного процесу та будівельна діяльність

 

Спеціальність 183 «Технологія захисту навколишнього середовища»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Організація інвестиційного процесу та будівельна діяльність

магістр

Організація інвестиційного процесу та будівельна діяльність

 

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Назва освітньої компоненти

Рівень

Силабус

1

Організація та управління будівництвом

бакалавр

Організація та управління будівництвом

2

Планування діяльності будівельного підприємства

бакалавр

Планування діяльності будівельного підприємства

3

Логістика

бакалавр

Логістика

4

Контролінг

бакалавр

Контролінг

5

Управління персоналом

бакалавр

Управління персоналом

6

Стратегічне управління

бакалавр

Стратегічне управління

7

Маркетинг

бакалавр

Маркетинг

8

Маркетинг у будівництві

бакалавр

Маркетинг у будівництві

9

Управління якістю

магістр

Управління якістю

 

 

 

 

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2022-2023 н.р

 

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram