ВИКЛАДАЦЬКИЙ ТА ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КНУБА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач кафедри

 Хоружий Віктор Петрович

доктор технічних наук,
професор.
кабінет 275.
email: mailto:khoruzhyi.vp@knuba.edu.ua

професори: д.т.н. Кочетов Г.М ., д.т.н. Кравчук А.М.  д.т.н. Шаманський С.Й., д.т.н. Хомутецька Т.П. .  д.т.н. Чернишев Д.О. ,к.т.н. Дупляк О.В.

доценти: к.т.н. Аргатенко Т.В., к.т.н. Величко С.В., к.т.н. Гіжа О.О.,  к.т.н. Зоря О.В., к.т.н. Копаниця Ю.Д., к.т.н. Кравчук О.А., к.т.н. Кушка О.М., к.т.н. Ліфанов О.М., к.т.н. Нечипор О.М., к.т.н. Павлов Є.І., к.т.н. Петренко О.С.к.т.н., Самченко Д.М.,  к.т.н. Терновцев О.В., к.т.н. к.т.н Уряднікова І.В.

старші викладачі: Балло В.П.,
асистенти: Любенко В.В.,

завідувач лабораторії: Ткачук Н.В. – вул. Освіти 4, кабінет 11
провідні інженери:  Хоружа О.М. – кабінет 277, Єненко В.І. –  кабінет 169

інженер 1 категорії: Курбанова Т.В. – кабінет 279
інженер: Прокопенко І.О. – кабінет 279

старші лаборанти:  Стоянова В.В., Карасьова Л.В. – вул. Освіти 4, кабінет 109

лаборант: Пількевич І.О. – вул. Освіти 4, кабінет 109

Професори кафедри:

 Дупляк Олена Виталіївна
– професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана ФІСЕ
Гарант освітньо-професійної програми за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР)Зайти на сторінку

кабінет 279

dupliak.ov@knuba.edu.ua

Кочетов Генадій Михайлович

– професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор

вул. Освіти 4, кабінет 112

e-mail: kochetov.gm@knuba.edu.ua 

Кравчук Андрій Михайлович

– професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, академік вищої освіти України.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВІД КАФЕДРИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТРЕТІЙ 

кабінет 283

kravchuk.am@knuba.edu.ua

Хомутецька Тетяна Петрівна

професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектур, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 

 ГАРАНТ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР) – ЗАЙТИ НА СТОРІНКУ >>>

вул. Освіти 4, кабінет 108

khomutetska.tp@knuba.edu.ua

Чернишев Денис Олегович (Chernyshev Denys

– перший проректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. 

chernyshev.do@knuba.edu.ua

 читати далі >>>

професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”

Шаманський Сергій Йосипович
професор кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, доцент.

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР)

 

кабінет 188

shamanskiy.sy@knuba.edu.ua

Доценти кафедри:

Аргатенко Тетяна Вікторівна 

– кандидат технічних наук, доцент кафедри Водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР КАФЕДРИ

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВР) 

кабінет 273

argatenko.tv@knuba.edu.ua

Величко Світлана Віталіївна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Гарант освітньо-професійної програми бакалаврського рівня навчання “Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами” за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

кабінет 280

velychko.sv@knuba.edu.ua

Гіжа Олена Олександрівна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

кабінет 280

gizha.oo@knuba.edu.ua

Зоря Олена Віталіївна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

вул. Освіти 4, кабінет 114

zoria.ov@knuba.edu.ua

Копаниця Юрій Дмитрович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

кабінет 269

kopanytsia.iud@knuba.edu.ua

Кравчук Олександр Андрійович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

кабінет 283

kravchuk.oa2@knuba.edu.ua

Кушка Олександр Миколайович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри «Водопостачання та водовідведення» Київського національного університету будівництва і архітектури.

кабінет 285

kushka.om@knuba.edu.ua

Нечипор Оксана Михайлівна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

кабінет 269

nechypor.om@knuba.edu.ua

Павлов Євген Ігорович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

кабінет 269

pavlov.yei@knuba.edu.ua

Петренко Олексій Сергійович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

кабінет 285

petrenko.os@knuba.edu.ua

Самченко Дмитро Миколайович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури

вул. Освіти 4, кабінет 112

samchenko.dm@knuba.edu.ua

Терновцев Олексій Віталійович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

вул. Освіти 4, кабінет 114

ternovtsev.ov@knuba.edu.ua

Уряднікова Інга Вікторівна 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

 кабінет 188

uryadnikova.iv@knuba.edu.ua

Старші викладачі та асистенти кафедри:

Балло Вікторія Петрівна

– старший викладач кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

кабінет 285

ballo.vp@knuba.edu.ua

Любенко Володимир Володимирович

– асистент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

кабінет 285

liubenko.vv@knuba.edu.ua

Завідуюча лабораторією

Ткачук Неля Василівна

вул. Освіти 4, кабінет 110

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram