ВИКЛАДАЦЬКИЙ ТА ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КНУБА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач кафедри

 Хоружий Віктор Петрович

доктор технічних наук,
професор.
кабінет 275.
email: mailto:khoruzhyi.vp@knuba.edu.ua 
професійні досягнення

Читати далі
Кафедрі водопостачання та водовідведення - 75 років
Кафедра на урочистому святкуванні
Попередній слайд
Наступний слайд

Професори кафедри:

Дупляк Олена Виталіївна 

– професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана ФІСЕ
Гарант освітньо-професійної програми за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР) 

кабінет 279

dupliak.ov@knuba.edu.ua
професійні досягнення

Читати далі

Кочетов Генадій Михайлович

– професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор
вул. Освіти 4, кабінет 112
e-mail: kochetov.gm@knuba.edu.ua 

Читати далі
професійні досягнення 

Кравчук Андрій Михайлович

– професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, академік вищої освіти України.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВІД КАФЕДРИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТРЕТІЙ 
кабінет 283
kravchuk.am@knuba.edu.ua

професійні досягнення

Читати далі

Хомутецька Тетяна Петрівна 

– професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектур, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 
 ГАРАНТ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР) – ЗАЙТИ НА СТОРІНКУ >>>

вул. Освіти 4, кабінет 108

khomutetska.tp@knuba.edu.ua
професійні досягнення

Читати далі

Чернишев Денис Олегович (Chernyshev Denys) 

– перший проректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. 

chernyshev.do@knuba.edu.ua
 читати далі >>>
– професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”
Читати далі


професійні досягнення

Шаманський Сергій Йосипович

– професор кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, доцент.
ГАРАНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР)
кабінет 188
shamanskiy.sy@knuba.edu.ua
Читати далі

професійні досягнення

Доценти кафедри:

Аргатенко Тетяна Вікторівна 

– кандидат технічних наук, доцент кафедри Водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.
ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР КАФЕДРИ
ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВР) 
кабінет 273
argatenko.tv@knuba.edu.ua
професійні досягнення

Читати далі

Величко Світлана Віталіївна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Гарант освітньо-професійної програми бакалаврського рівня навчання “Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами” за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
кабінет 280
velychko.sv@knuba.edu.ua
професійні досягнення

Читати далі

Гіжа Олена Олександрівна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 280
gizha.oo@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Зоря Олена Віталіївна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
вул. Освіти 4, кабінет 114
zoria.ov@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Копаниця Юрій Дмитрович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 269
kopanytsia.iud@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Кравчук Олександр Андрійович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 283
kravchuk.oa2@knuba.edu.ua

професійні досягнення


Читати далі

Кушка Олександр Миколайович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри «Водопостачання та водовідведення» Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 285
kushka.om@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Нечипор Оксана Михайлівна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 269
nechypor.om@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Павлов Євген Ігорович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 269
pavlov.yei@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Петренко Олексій Сергійович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 285
petrenko.os@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Самченко Дмитро Миколайович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури
вул. Освіти 4, кабінет 112
samchenko.dm@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Терновцев Олексій Віталійович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
вул. Освіти 4, кабінет 114
ternovtsev.ov@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Уряднікова Інга Вікторівна 

– кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.
ГАРАНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
«Будівельно-архітектурне інформаційне моделювання, процесний менеджмент (BIM)»
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР)
 кабінет 188
uryadnikova.iv@knuba.edu.ua
Читати далі

професійні досягнення

Старші викладачі та асистенти кафедри:

Балло Вікторія Петрівна

– старший викладач кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 285
ballo.vp@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Любенко Володимир Володимирович

– асистент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 285
liubenko.vv@knuba.edu.ua

Читати далі


професійні досягнення

Курбанова Тетяна Володимирівна

– асистент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
кабінет 279
kurbanova_tv@knuba.edu.ua   
  Читати далі

 

 

 

Завідуюча лабораторією – Ткачук Неля Василівна

вул. Освіти 4, кабінет 110

Інженери кафедри:

Провідні інженери: Хоружа О.М. – кабінет 277, Єненко В.І. – кабінет 169
Інженери першої категорії:  Зінченко С.В. – кабінет 277, Курбанота Т.В. – кабінет 279,
Інженери:  Прокопенко І.О., Таварткіладзе Н.І. – кабінет 279,
старші лаборанти:  Стоянова В.В., Карасьова Л.В. – вул. Освіти 4, кабінет 109
лаборант: Пількевич І.О. – вул. Освіти 4, кабінет 109
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram