Професорсько-викладацький та допоміжний склад кафедри

Очолює кафедру Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук,
професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва
України. Кількість науково-навчальних та методичних робіт складає понад 91
працю, у тому числі: 2 навчальних посібника, 6 монографій. Під його науковим
керівництвом захищено шість кандидатських дисертацій.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 31 викладача: 5
професорів, із них 1 – заслужений працівник освіти України; 7 доцентів; 5
докторів наук та 19 кандидатів наук.

Всі викладачі є висококваліфікованими фахівцями, що мають значний
виробничий та практичний досвід і науково-педагогічний стаж. Вони беруть
активну участь у розвитку в майбутніх фахівцях економічного мислення, здібності
вирішувати найгостріші задачі в умовах ринкової економіки. Науково-педагогічні
працівники кафедри приймають активну участь у роботі експертних рад, комісій,
робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Являються членами
спеціалізованих рад із захисту дисертацій доктора наук і доктора філософії та
входять у редакційні колегії фахових збірників.

Кафедра «Економіки будівництва» активно займається розвитком міжнародного
співробітництва з вищими навчальними закладами та підприємствами.

Викладачі кафедри постійно приймають участь та самостійно організовують
міжнародні науково-практичні конференції з метою обміну досвідом та підвищення
кваліфікації. За результатами доповідей розміщують публікації в зарубіжних
збірниках наукових праць.

Кафедра плідне співпрацює і має тісні контакти із кафедрами аналогічного
профілю провідних вузів України, Східної Європи та Китаю.

Викладачі кафедри у реальному режимі часу висвітлюють всі економічні новини
у навчальному процесі та, головне, – навчають майбутніх фахівців самостійно
відстежувати новини та відповідно налаштовувати й свою поточну професійну
діяльність. З метою вдосконалення якості викладання, форм і методів у
навчальний процес та роботи зі слухачами, викладачі кафедри постійно підвищують
свою кваліфікацію шляхом участі в науково-практичних, практичних, методичних
конференціях різних рівнів, відвідування виставок, презентацій, семінарів,
продовжуючи пошук оптимальних форм проведення теоретичних і практичних занять з
врахуванням сучасних досягнень науки.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Стеценко Сергій Павлович

Доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України

Завідувач кафедри

💡 Тема дослідження: “Моделі прогнозування економічних індикаторів економічної безпеки будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ stetsenko.sp@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Гойко Анатолій Францович

К.е.н., професор. Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, дійсний член академії будівництва України

професор

💡 Тема дослідження: “Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ goiko.af@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Бєлєнкова Ольга Юріївна

Д.е.н., професор

Професор кафедри

💡 Тема дослідження: “Механізми цифрової трансформації будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Ізмайлова Катерина Василівна

К.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України

Професор кафедри

💡 Тема дослідження: “Стійкий розвиток будівництва на принципах зеленої економіки”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ izmailova.kv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Сорокіна Леся Вікторівна

Д.е.н., професор

Професор кафедри

💡 Тема дослідження: “Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладніше…

Щетініна Олена Костянтинівна

Доктор фізико-математичних наук, професор

Професор кафедри

💡 Тема дослідження: “Статистичні методи дослідження у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ shchetinina.ok@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

Гриценко Олександр Сергійович

К.т.н., доцент, відмінник освіти України

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Економіка проектування у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ grytsenko.os@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Гусарова Лариса Валентинівна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Економічний механізм охорони довкілля та ресурсозбереження у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ gusarova.lv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Запєчна Юлія Олександрівна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Фінансовий менеджмент у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ zapiechna.iuo@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Кіщенко Тетяна Євгеніївна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Місце девелопменту в інвестиційно-будівельному процесі”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ kischenko.tie@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Лаврухіна Катерина Олександрівна

К.е.н.

Доцент кафедри

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ lavrukhina.ko@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Лисиця Надія Василівна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Антикризове управління підприємством. Економічна безпека підприємства. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ bolila.nv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Локтіонова Яна Федорівна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Інструментарій ризик-менеджменту в системі адміністрування підприємствами підрядного будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ loktionova.yaf@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Мацапура Олена Василівна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Удосконалення механізму управління інвестиційними програмами за участю підприємств будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Моголівець Антон Анатолійович

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Механізм забезпечення фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічності”

🔺 Підвищення кваліфікації

Ніколаєва Тетяна Володимирівна

Д.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Вартісно-орієнтоване управління нерухомим майном”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ nikolaieva.tv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Росинський Андрій Валерійович

Доцент кафедри, освітній омбудсмен КНУБА

💡 Тема дослідження: “Управління розвитком економічного потенціалу девелоперської компанії”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ rosynskyi.av@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Рубцова Оксана Сергіївна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Облік і оподаткування в будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ rubtsova.os@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Рудь Катерина Миколаївна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Вирішення питань проектування та управління організаційними структурами соціально-економічних систем на основі системного підходу”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ rud_km@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Скрипник Ольга Василівна

Доктор філософії

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Формування маркетингової цінової політики підприємств будіндустріїї в умовах економічної циклічності”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ skrypnyk.ov@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Титок Вікторія Вікторівна

К.е.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Регулювання параметрів економічної, організаційно-технологічної, екологічної та соціальної доступності житла як детермінанти “зеленої економіки””

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ tytok.vv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Цифра Тетяна Юріївна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Економічна стратегія доступності житла”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Шапошнікова Інна Олександрівна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Економіка житлового будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ shaposhnikova.io@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Шевчук Кирило Іванович

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Вартісний інжиніринг у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ shevchuk.ki@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Оліферук Сергій Леонідович

Ст. викладач

💡 Тема дослідження: “Економічний механізм управління ресурсозбереженням у будівництві (на прикладі матеріальних і трудових ресурсів). Конкурентоспроможність підприємства”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ oliferuk.sl@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Викладачі
кафедри у реальному режимі часу висвітлюють всі економічні новини у
навчальному процесі та, головне, – навчають майбутніх фахівців
самостійно відстежувати новини та відповідно налаштовувати й свою
поточну професійну діяльність. З метою вдосконалення якості
викладання, форм і методів у навчальний процес та роботи зі
слухачами, викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію
шляхом участі в науково-практичних, практичних, методичних
конференціях різних рівнів, відвідування виставок, презентацій,
семінарів, продовжуючи пошук оптимальних форм проведення
теоретичних і практичних занять з врахуванням сучасних досягнень
науки.

Навчально-допоміжний
склад:

Васюк Діна Іванівна – провідний
інженер

Єлішевич Михайло Аркадійович –
провідний інженер

🔎 Докладніше…

Турська Інна Станіславівна –
інженер-програміст І категорії

🔎 Докладніше…

Комишова Ганна Іванівна – старший
лаборант

Якісний склад кафедри Економіки Будівництва

Досягнення кафедри Економіки Будівництва

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram