Професорсько-викладацький та допоміжний склад кафедри

Очолює кафедру
Стеценко Сергій
Павлович
, доктор
економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний
член академії будівництва України. Кількість науково-навчальних та
методичних робіт складає понад
55 праць, у тому числі: 2 навчальних посібника, 3
монографії. Під його науковим керівництвом захищено дві
кандидатські дисертації.

Професорсько-викладацький склад
кафедри складається з 22 викладачів:

7 професорів, із них 3 –
Відмінники Освіти України;

10 доцентів, з яких 1 –
Заслужений економіст України;

2 старших викладача;

3 асистенти.

Всі викладачі є
висококваліфікованими фахівцями, що мають значний виробничий та
практичний досвід і науково-педагогічний стаж. Вони беруть активну
участь у розвитку в майбутніх фахівцях економічного мислення,
здібності вирішувати найгостріші задачі в умовах ринкової
економіки. Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну
участь у роботі експертних рад, комісій, робочих груп Міністерства
освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства. Являються членами
спеціалізованих рад із захисту дисертацій доктора наук і доктора
філософії та входять у редакційні колегії фахових
збірників.

Кафедра
«Економіки будівництва» активно займається розвитком міжнародного
співробітництва з вищими навчальними закладами та підприємствами.
Викладачі кафедри постійно приймають участь та самостійно
організовують міжнародні науково-практичні конференції з метою
обміну досвідом та підвищення кваліфікації. За результатами
доповідей розміщують публікації в зарубіжних збірниках наукових
праць. Беруть участь у проектах Європейського Союзу («EsidecMetz»),
TEMPUS-TASIS, «Зелене будівництво – КНУБА» 2011-2013р., міжнародних
методичних семінарах та тренінгах
(«TrainingForHeadsofTrainingInstitutions»), внаслідок чого мають
сертифікати, які свідчать про рівень компетентності.

Кафедра плідне
співпрацює і має тісні контакти із кафедрами аналогічного профілю
провідних вузів України, Східної Європи та Китаю

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Стеценко Сергій Павлович

Доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України

Завідувач кафедри

💡 Тема дослідження: “Моделі прогнозування економічних індикаторів економічної безпеки будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ stetsenko.sp@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Гойко Анатолій Францович

К.е.н., професор. Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, дійсний член академії будівництва України

професор

💡 Тема дослідження: “Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ goiko.af@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Бєлєнкова Ольга Юріївна

Д.е.н., професор

Професор кафедри

💡 Тема дослідження: “Механізми цифрової трансформації будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Ізмайлова Катерина Василівна

К.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України

Професор кафедри

💡 Тема дослідження: “Стійкий розвиток будівництва на принципах зеленої економіки”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ izmailova.kv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Сорокіна Леся Вікторівна

Д.е.н., професор

Професор кафедри

💡 Тема дослідження: “Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладніше…

Щетініна Олена Костянтинівна

Доктор фізико-математичних наук, професор

Професор кафедри

💡 Тема дослідження: “Статистичні методи дослідження у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ shchetinina.ok@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

Гриценко Олександр Сергійович

К.т.н., доцент, відмінник освіти України

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Економіка проектування у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ grytsenko.os@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Гусарова Лариса Валентинівна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Економічний механізм охорони довкілля та ресурсозбереження у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ gusarova.lv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Запєчна Юлія Олександрівна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Фінансовий менеджмент у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ zapiechna.iuo@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Кіщенко Тетяна Євгеніївна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Місце девелопменту в інвестиційно-будівельному процесі”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ kischenko.tie@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Лаврухіна Катерина Олександрівна

К.е.н.

Доцент кафедри

✉️ lavrukhina.ko@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Лисиця Надія Василівна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Антикризове управління підприємством. Економічна безпека підприємства. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ bolila.nv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Локтіонова Яна Федорівна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Інструментарій ризик-менеджменту в системі адміністрування підприємствами підрядного будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ loktionova.yaf@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Мацапура Олена Василівна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Удосконалення механізму управління інвестиційними програмами за участю підприємств будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Моголівець Антон Анатолійович

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Механізм забезпечення фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічності”

🔺 Підвищення кваліфікації

Ніколаєва Тетяна Володимирівна

Д.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Вартісно-орієнтоване управління нерухомим майном”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ nikolaieva.tv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Рубцова Оксана Сергіївна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Облік і оподаткування в будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ rubtsova.os@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Рудь Катерина Миколаївна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Вирішення питань проектування та управління організаційними структурами соціально-економічних систем на основі системного підходу”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ rud_km@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Скрипник Ольга Василівна

Доктор філософії

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Формування маркетингової цінової політики підприємств будіндустріїї в умовах економічної циклічності”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ skrypnyk.ov@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Титок Вікторія Вікторівна

К.е.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Регулювання параметрів економічної, організаційно-технологічної, екологічної та соціальної доступності житла як детермінанти “зеленої економіки””

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ tytok.vv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Цифра Тетяна Юріївна

К.е.н., доцент

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Економічна стратегія доступності житла”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Шапошнікова Інна Олександрівна

К.е.н.

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Економіка житлового будівництва”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ shaposhnikova.io@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Шевчук Кирило Іванович

Доцент кафедри

💡 Тема дослідження: “Вартісний інжиніринг у будівництві”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ shevchuk.ki@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Оліферук Сергій Леонідович

Ст. викладач

💡 Тема дослідження: “Економічний механізм управління ресурсозбереженням у будівництві (на прикладі матеріальних і трудових ресурсів). Конкурентоспроможність підприємства”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ oliferuk.sl@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Росинський Андрій Валерійович

Асистент, освітній омбудсмен КНУБА

💡 Тема дослідження: “Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. Управління розвитком економічного потенціалу девелоперської компанії. Ціноутворення у будівництві. Статистичні методи дослідження у будівництві. Економічна безпека будівельного підприємства”

🔺 Підвищення кваліфікації

✉️ rosynskyi.av@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Scholar

🔎 Докладніше…

Викладачі
кафедри у реальному режимі часу висвітлюють всі економічні новини у
навчальному процесі та, головне, – навчають майбутніх фахівців
самостійно відстежувати новини та відповідно налаштовувати й свою
поточну професійну діяльність. З метою вдосконалення якості
викладання, форм і методів у навчальний процес та роботи зі
слухачами, викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію
шляхом участі в науково-практичних, практичних, методичних
конференціях різних рівнів, відвідування виставок, презентацій,
семінарів, продовжуючи пошук оптимальних форм проведення
теоретичних і практичних занять з врахуванням сучасних досягнень
науки.

Навчально-допоміжний
склад:

Васюк Діна Іванівна – провідний
інженер

Єлішевич Михайло Аркадійович –
провідний інженер

Турська Інна Станіславівна –
інженер-програміст І категорії

Комишова Ганна Іванівна – старший
лаборант

Якісний склад кафедри Економіки Будівництва

Досягнення кафедри Економіки Будівництва

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram