Професорсько-викладацький та допоміжний склад кафедри

Очолює кафедру Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництваУкраїни. Кількість науково-навчальних та методичних робіт складає понад 91працю, у тому числі: 2 навчальних посібника, 6 монографій. Під його науковим керівництвом захищено шість кандидатських дисертацій.

Професорсько-викладацький склад кафедри складає 28 викладачів: 4 професора, із них 1 – заслужений працівник освіти України; 12 доцентів; 4 доктора наук; 20 кандидатів наук та 1 доктор філософії.

Всі викладачі є висококваліфікованими фахівцями, що мають значний виробничий та практичний досвід і науково-педагогічний стаж. Вони беруть активну участь у розвитку в майбутніх фахівцях економічного мислення, здібності вирішувати найгостріші задачі в умовах ринкової економіки. Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у роботі експертних рад, комісій, робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Являються членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій доктора наук і доктора філософії та входять у редакційні колегії фахових збірників.

Кафедра «Економіки будівництва» активно займається розвитком міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами та підприємствами.

Викладачі кафедри постійно приймають участь та самостійно організовують міжнародні науково-практичні конференції з метою обміну досвідом та підвищення кваліфікації. За результатами доповідей розміщують публікації в зарубіжних збірниках наукових праць.

Кафедра плідне співпрацює і має тісні контакти із кафедрами аналогічного профілю провідних вузів України, Східної Європи та Китаю. Викладачі кафедри у реальному режимі часу висвітлюють всі економічні новини у навчальному процесі та, головне, – навчають майбутніх фахівців самостійно відстежувати новини та відповідно налаштовувати й свою поточну професійну діяльність. З метою вдосконалення якості викладання, форм і методів у навчальний процес та роботи зі слухачами, викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в науково-практичних, практичних, методичних конференціях різних рівнів, відвідування виставок, презентацій, семінарів, продовжуючи пошук оптимальних форм проведення теоретичних і практичних занять з врахуванням сучасних досягнень науки.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Стеценко Сергій Павлович

Завідувач кафедри, професор

Навчально-допоміжний склад:

Васюк Діна Іванівна

 провідний
інженер

Єлішевич Михайло Аркадійович

 провідний інженер

Турська Інна Станіславівна

інженер-програміст І категорії

Комишова Ганна Іванівна

старший лаборант

Викладачі кафедри у реальному режимі часу висвітлюють всі економічні новини у навчальному процесі та, головне, – навчають майбутніх фахівців самостійно відстежувати новини та відповідно налаштовувати й свою поточну професійну діяльність. З метою вдосконалення якості викладання, форм і методів у навчальний процес та роботи зі слухачами, викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в науково-практичних, практичних, методичних конференціях різних рівнів, відвідування виставок, презентацій, семінарів, продовжуючи пошук оптимальних форм проведення теоретичних і практичних занять з врахуванням сучасних досягнень науки.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram