СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ДИЗАЙНУ НА ОСВІТНЬОМУ РІВНІ БАКАЛАВР 022 “ДИЗАЙН” (ОПП “Інтер’єр та обладнання”) – 2022-2026

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 022 “ДИЗАЙН” (ОПП “Інтер’єр та обладнання”)

Навчальний план підготовки бакалаврів 022 “Дизайн” 2022-2026 н.р.

Навчальний план підготовки бакалаврів за скороченою формою навчання 022 “Дизайн” 2023-2026 н.р.


ОК.08 РИСУНОК
1 курс – ст.викл. Чепенко Н.Г.
2 курс – ст.викл. Алексеєнко Л.В., ст.викл. Артеменко Г.О., ас. Колобанова Д.А.
3 курс – ст.викл. Штогрин А.О.
4 курс – ст.викл. Кохаль Н.В.

ОК.09 ЖИВОПИС
1 курс – ст.викл. Штогрин А.О.
2 курс – ст.викл. Артеменко Г.О.
4 курс – ст.викл. Кохаль Н.В.

ОК.10 СКУЛЬПТУРА
1 курс – викл. Штогрин А.М.
2 курс – викл. Адамович Д.Р.
3 курс – викл. Штогрин А.М.
4 курс – к.т.н., доц. Полубок А.П., викл. Адамович Д.Р., викл. Штогрин А.М.

ОК.11 ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ, МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
к.арх., доц. Косаревська Р.О.

ОК.12 КОМПОЗИЦІЯ
ас. Колобанова Д.А.

ОК.16 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДИЗАЙНУ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ОК.17 ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ
ст.викл. Шапаренко О.М.

ОК.19 ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ
2 курс – к.ф.н., доц. Бець С.М., доц. Щеглов С.П., ст.викл. Биков М.І., ст.викл. Шапаренко О.М.
3 курс – к.арх., доц. Емаміанфар А., к.арх., доц. Ель-Саббаг К.І., ас. Богоявленська Є.С.
4 курс – д.арх., проф. Третяк Ю.В., к.т.н., доц. Ус В.Ф., к.арх., доц. Хараборська Ю.О., доц. Прокопов О.В.

ОК.21 КОЛОРИСТИКА В ІНТЕР’ЄРІ
к.т.н., доц. Пилипчук О.Д.

ОК.26 ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН
ст.викл. Алексеєнко Л.В.

ОК.27 НАВЧАЛЬНА ОБМІРНА ПРАКТИКА
к.арх., доц. Емаміанфар А., ст.викл. Биков М.І., ас. Богоявленська Є.С., ас. Колобанова Д.А.

ОК.28 НАВЧАЛЬНА ЖИВОПИСНА ПРАКТИКА
к.т.н., доц. Пилипчук О.Д., ст.викл. Артеменко Г.О., ст.викл. Чепенко Н.Г., ст.викл. Штогрин А.О.

ОК.29 ВИРОБНИЧА ДИЗАЙН-ПРАКТИКА
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ОК.30 ПЕРЕДДИПЛОМНА ДИЗАЙН-ПРАКТИКА
доц. Прокопов О.В., доц. Щеглов С.П., ст.викл. Шапаренко О.М.

ОК.31 ВИПУСКНА АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА
викладачі кафедри дизайну

ВК КОМПОЗИЦІЯ В ДИЗАЙНІ
д.арх., проф. Третяк Ю.В., ас. Колобанова Д.А.

ВК ЕРГОДИЗАЙН

ВК ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ В ІНТЕР’ЄРІ

ВК РИСУНОК (СКЕЙТЧ)

ВК ЖИВОПИС (ФАХОВИЙ)
ст.викл. Артеменко Г.О.

ВК ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ (ПОШУКОВЕ, 2 КУРС)

ВК ПЛАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
к.т.н., доц. Полубок А.П., викл. Адамович Д.Р.

ВК МАКЕТУВАННЯ
доц. Щеглов С.П.

ВК РИСУНОК (ТЕХНІЧНИЙ)

ВК ЖИВОПИС В ІНТЕР’ЄРІ
к.т.н., доц. Пилипчук О.Д., ст.викл. Артеменко Г.О.

ВК ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
доц. Прокопов О.В.

ВК ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
ст.викл. Алексеєнко Л.В.

ВК СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В ІНТЕР’ЄРІ
к.т.н., доц. Полубок А.П.

ВК ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ (ПОШУКОВЕ, 3 КУРС)

ВК ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ (ПОШУКОВЕ, 4 КУРС)

ВК ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ
доц. Щеглов С.П.

ВК ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ
ст.викл. Шапаренко О.М.

ВК ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
к.арх., доц. Косаревська Р.О.

ВК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО В ІНТЕР’ЄРІ
викл. Штогрин А.М.

ВК РОБОТА В МАТЕРІАЛІ (ТЕХНОЛОГІЯ ЧПУ)

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram