СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ДИЗАЙНУ НА ОСВІТНЬОМУ РІВНІ БАКАЛАВР 022 “ДИЗАЙН” (ОПП “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”) – 2023-2027

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 022 “ДИЗАЙН” (ОПП “Інтер’єр та обладнання”)

Навчальний план підготовки бакалаврів 022 “Дизайн” 2023-2027 н.р.


ОК.08 РИСУНОК
1 курс – ст.викл. Чепенко Н.Г.
2 курс – викл. Штогрин А.М., ст.викл. Артеменко Г.О.
3 курс – ст.викл. Артеменко Г.О., ст.викл. Штогрин А.О.
4 курс – ст.викл. Чепенко Н.Г., ст.викл. Артеменко Г.О.

ОК.09 ЖИВОПИС
1 курс – ст.викл. Штогрин А.О.

ОК.10 СКУЛЬПТУРА
2 курс – викл. Штогрин А.М.
3 курс – викл. Адамович Д.Р.

ОК.11 ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ, МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
к.арх., доц. Косаревська Р.О.

ОК.12 КОМПОЗИЦІЯ
ас. Колобанова Д.А.

ОК.16 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДИЗАЙНУ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ОК.17 ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ
ст.викл. Шапаренко О.М.

ОК.19 ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ
2 курс – ст.викл. Шапаренко О.М., ас. Гордієнко О.О., ас. Колобанова Д.А.
3 курс – PhD., доц. Емаміанфар А., к.ф.н., доц. Бець С.М., ст.викл. Биков М.І.
4 курс – к.т.н., доц. Ус В.Ф., к.арх., доц. Хараборська Ю.О., доц. Прокопов О.В., доц. Щеглов С.П.

ОК.21 КОЛОРИСТИКА В ІНТЕР’ЄРІ
к.т.н., доц. Пилипчук О.Д.

ОК.26 ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН
ст.викл. Алексеєнко Л.В.

ОК.27 НАВЧАЛЬНА ОБМІРНА ПРАКТИКА
PhD, доц. Емаміанфар А., ст.викл. Биков М.І., ас.Гордієнко О.О. , ас. Колобанова Д.А.

ОК.28 НАВЧАЛЬНА ЖИВОПИСНА ПРАКТИКА
к.т.н., доц. Пилипчук О.Д., ст.викл. Артеменко Г.О., ст.викл. Чепенко Н.Г., ст.викл. Штогрин А.О.

ОК.29 ВИРОБНИЧА ДИЗАЙН-ПРАКТИКА
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ОК.30 ПЕРЕДДИПЛОМНА ДИЗАЙН-ПРАКТИКА
доц. Прокопов О.В., доц. Щеглов С.П., ст.викл. Шапаренко О.М.

ОК.31 ВИПУСКНА АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА
викладачі кафедри дизайну

ВК КОМПОЗИЦІЯ В ДИЗАЙНІ
д.арх., проф. Третяк Ю.В., ас. Колобанова Д.А.

ВК ЕРГОДИЗАЙН

ВК ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ В ІНТЕР’ЄРІ

ВК РИСУНОК (СКЕЙТЧ)

ВК ЖИВОПИС (ФАХОВИЙ)
ст.викл. Кохаль Н.В.

ВК ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ (ПОШУКОВЕ, 2 КУРС)

ВК ПЛАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
к.т.н., доц. Полубок А.П.

ВК МАКЕТУВАННЯ
доц. Щеглов С.П.

ВК РИСУНОК (ТЕХНІЧНИЙ)

ВК ЖИВОПИС В ІНТЕР’ЄРІ
к.т.н., доц. Пилипчук О.Д.

ВК ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
доц. Прокопов О.В.

ВК ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
ст.викл. Алексеєнко Л.В.

ВК СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В ІНТЕР’ЄРІ
к.т.н., доц. Полубок А.П.

ВК ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ (ПОШУКОВЕ, 3 КУРС)

ВК ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ (ПОШУКОВЕ, 4 КУРС)

ВК ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ
доц. Щеглов С.П.

ВК ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ
ст.викл. Шапаренко О.М.

ВК ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
к.арх., доц. Косаревська Р.О.

ВК ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО В ІНТЕР’ЄРІ
викл. Штогрин А.М.

ВК РОБОТА В МАТЕРІАЛІ (ТЕХНОЛОГІЯ ЧПУ)

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram